Program konferencji

I KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA UWr I FORKON

Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów w systemie ochrony konsumentów w Polsce. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby

RAMOWY PLAN KONFERENCJI


I dzień – 19 października 2023 r. (czwartek)

8.30-9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 10.15 Otwarcie konferencji (Oratorium Marianum)

prof. dr hab. Artur Błażejewski – Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. badań

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka – Prodziekan WPAiE ds. finansów, jakości i form kształcenia

dr Bohdan Pretkiel – Rzecznik Finansowy,

Milena Górecka – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Beata Pierzchała – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

r.pr. Krystian Mularczyk – Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

10.15-11.00 Przedstawienie Rady Programowej Forkon

Prowadzenie:

Monika Kosińska – Prezes Federacji Konsumentów

Członkowie Rady Programowej Forkon:

prof. UWr dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska – Uniwersytet Wrocławski- Przewodnicząca

prof. dr hab. Anna Dąbrowska – Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Monika Namysłowska – Uniwersytet Łódzki

prof. Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW dr hab. Beata Sierocka – Uniwersytet Dolnośląski DSW

prof. SWPS dr hab. Agata Gąsiorowska – Uniwersytet SWPS

dr r.pr. Dominik Lubasz – Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

r.pr. Marek Radwański – powiatowy rzecznik konsumentów w Poznaniu

Anita Szuszkiewicz – Szkoła Główna Handlowa

11.00-11.30 Przerwa kawowa

Dalsza część obrad prowadzona będzie w Amfiteatrze A w budynku C przy ul. Więziennej 18/12

11.30-12.45 I Panel naukowo – instytucjonalny – Miejsce organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów w systemie organów ochrony konsumenta w Polsce – stan obecny, potrzeby, finansowanie i wyzwania

Moderator: prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa

Paneliści:

1. prof. UWr dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski, O potrzebie wzmocnienia i wsparcia ze strony państwa organizacji konsumentów i rzeczników konsumentów w realizacji  ich zadań

2. Karol Muż, Zastępca Dyrektora Departament Analiz Rynku UOKiK, System dotacji konsumenckich w praktyce UOKiK

3. prof. dr hab. Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki, Finansowanie organizacji konsumenckich na podstawie modelu niemieckiego

4. Aleksandra Olbryk, Uniwersytet Łódzki, Finansowanie organizacji konsumenckich na podstawie modelu francuskiego

Dyskusja

12.45-13.30 Lunch

13.30-14.45 II Panel dyskusyjny  – Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów a społeczna odpowiedzialność biznesu i ryzyko braku zgodności z prawem konsumenckim

Moderator:  Monika Kosińska-Pyter, Prezes Federacji Konsumentów

Paneliści:

1. prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego, Poszerzanie zakresu odpowiedzialności społecznej w kontekście nowych regulacji europejskich (on-line)

2. r.pr. Dorota Karczewska WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k., Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów a otoczenie biznesowe. Możliwość współpracy i jej płaszczyzny (on-line)

3. dr Aleksandra Musielak, Konfederacja Lewiatan, Współpraca biznesu z organizacjami konsumenckimi i rzecznikami konsumentów w obszarze legislacji,

4. Anita Szuszkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Dekonsumpcja, czyli jak prowadzić odpowiedzialny społecznie biznes we współpracy z instytucjami konsumenckimi

Dyskusja

14.45-16.00 III Panel naukowo – praktyczny – Rola organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów w dochodzeniu roszczeń konsumenckich. Realia, potrzeby, wyzwania

Moderator:  Michał Herde, Federacja Konsumentów

Paneliści:

1. prof. UW dr hab. Marcin Dziurda, Legitymacja organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów do dochodzenia roszczeń na rzecz konsumentów,

2. prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Formy udziału organizacji konsumenckich w postępowaniu cywilnym (on-line)

3. dr Andrzej Michór, SSO, Uniwersytet Opolski, Rola organizacji konsumenckich i rzeczników konsumenta w postępowaniu cywilnym z perspektywy sędziego

4. Lidia Baran-Ćwirta, miejski rzecznik konsumentów w Lublinie, Udział rzecznika konsumentów w postępowaniu cywilnym

5. Małgorzata Miś, Prezes Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila, Udział organizacji konsumenckiej w postępowaniu cywilnym – wybrane problemy praktyczne

6. Paweł Rokicki, Fundacja Konsumentów, Alternatywne sposoby dochodzenia roszczeń konsumenckich przy pomocy narzędzi cyfrowych (on-line)

Dyskusja

16.00-16.15 Przerwa kawowa

16.15-17.15 IV Panel naukowo – praktyczny – Rola organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów w  poradnictwie i edukacji konsumentów

Moderator: prof. dr hab. Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki

Paneliści:

1. prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa, Co konsumenci wiedzą o nowych przepisach, czyli czy edukacja konsumencka działa?

2. prof. SWPS dr hab. Agata Gąsiorowska, Uniwersytet SWPS, Psychologiczne aspekty edukacji konsumenckiej, czyli jak docierać z przekazem edukacyjnym,

3. r.pr. Marek Radwański, powiatowy rzecznik konsumentów w Poznaniu, Olimpiada konsumencka jako przykład angażującej formy edukacji,

4. Michał Sas, Dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji, Biuro Rzecznika Finansowego, Świadomość Polaków w obszarze dostępnych form wsparcia kredytobiorców – wyniki badania społecznego i wnioski z nich płynące

Dyskusja

19.00 – Uroczysta kolacja

II dzień – 20 października 2023 r. (piątek)

9.30-10.00 Przedstawienie członków Forum Organizacji Konsumenckich  FORKON

1. Federacja Konsumentów – Monika Kosińska-Pyter – Prezes Zarządu

2. Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila – Małgorzata Miś – Prezes Zarządu

3. Stowarzyszenie Euro-Concret – Marzena Okińczyc – Wiceprezes Zarządu

4. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu – Arkadiusz Szcześniak – Prezes Zarządu, Justyna Opoka – Sekretarz

5. Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów – Krzysztof Podgórski – Prezes Zarządu (TBC)

6. Stowarzyszenie dla Powiatu – Bożena Sielska

7. Fundacja Konsumentów – Paweł Rokicki- Dyrektor Zarządzający, Fundator

10.00-11.15 I Panel dyskusyjny –  Płaszczyzny współpracy organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów z rynkiem finansowym.

Moderator: prof. UWr dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Paneliści:

1. dr Anna Mlostoń-Olszewska, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego

2. dr Dominik Stanny, Rzecznik Etyki Związek Przedsiębiorstw Finansowych (on-line)

3. Paweł Zagaj, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej, Związek Banków Polskich

4. Monika Kosińska-Pyter, Prezes Federacji Konsumentów

5. Arkadiusz Szcześniak, Justyna Opoka, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

6. Michał Sas, Dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji, Biuro Rzecznika Finansowego.

Dyskusja

11.15-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.45 II Panel dyskusyjny – Bezpieczny konsument na globalnym rynku e-commerce

Moderator: Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska

Paneliści:

1. Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, UOKiK  (on-line)

2. Grzegorz Miś, powiatowy rzecznik konsumentów we Wrocławiu

3. Damian Wiszowaty, założyciel Gonito (on-line)

4. Maciej Kałużyński, Menadżer ds. klientów kluczowych, Poczta Polska

Dyskusja

12.45-13.30 Lunch

13.30-14.30 III Panel dyskusyjny – Współpraca organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów z rynkiem telekomunikacyjnym

Moderator: Milena Górecka, UKE

Paneliści:

1. Michał Piątkowski, T-Mobile Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji   

2. Michał Strzelecki, Play, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji     

3. Andrzej Mikucki, Orange Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji   

4. Dominika Myszakowska Kaczała, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila

Dyskusja

14.30-14.35 Zakończenie konferencji