O nas

„Wszyscy jesteśmy konsumentami” – te słowa wypowiedział prezydent John Kennedy 15 marca 1962 roku. Okazuje się jednak, że Polscy konsumenci bardzo często nie są tego świadomi i nie wiedzą jakie mają prawa oraz jakie obowiązki  ciążą na firmach. Sytuacja polskich konsumentów jest niekorzystna na tle innych państw europejskich. Cały czas jest bardzo wiele do zrobienia, aby zmienić tę sytuację.

Właśnie dlatego w czerwcu 2022 roku 9 najbardziej doświadczonych organizacji konsumenckich w Polsce podpisało deklarację o współpracy i powołało Forum Organizacji Konsumenckich Forkon.

Organizacje te od wielu lat aktywnie działają w bardzo różnych obszarach dotyczących konsumentów. Wykorzystując ten dorobek i ogromne doświadczenie każdej z organizacji, Forkon podejmuje różnorodne działania, których celem jest wzmocnienie polskich konsumentów.

W skład Forum Organizacji Konsumenckich Forkon wchodzą:


W ramach Forum Organizacji Konsumenckich Forkon organizacje w szczególności dążą do:

1. stworzenia i doprowadzenia do wejścia w życie systemowych rozwiązań gwarantujących wzmocnienie organizacji konsumenckich w Polsce, w tym w szczególności poprzez doprowadzenie do finansowania podmiotowego

dlaczego jest to ważne?

Organizacje konsumenckie są blisko konsumentów i znają ich realne, aktualne problemy. Jednak przy braku systemowego finansowania w ograniczonym stopniu są w stanie pomagać. Stałe i przewidywalne finansowanie, niezależne od sytuacji politycznej umożliwi organizacjom wykonywanie swojej działalności na szerszą skalę, a Konsumenci zyskają dostęp do bezpłatnej i profesjonalnej pomocy, obejmującej przeróżne obszary, np.:

– poradnictwo prawne

– doradztwo (np. czy inwestować w pompę ciepła, wyliczenie zużycia energii dla konkretnego Konsumenta wraz z informacją gdzie zdobyć dofinansowanie)

– pomoc w sądzie

– monitoring rynku i zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych

– profesjonalne i niezależne testy produktów oraz raporty z przeprowadzanych badań

– edukacja upowszechniająca wiedzę o prawach Konsumenta oraz o zrównoważonym rozwoju

2. poprawy sytuacji organizacji zajmujących się upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów, podnoszeniem świadomości konsumenckiej dotyczącej produktów, usług i ekologii oraz wzmacnianiem kompetencji instytucji konsumenckich,

dlaczego jest to ważne?

Stabilne i silne organizacje konsumenckie to realna pomoc dla konsumentów, a także wiarygodny i solidny partner dla instytucji i przedsiębiorców.

Wzmacnianie kompetencji instytucji konsumenckich polepszy jakość obsługi – konsument uzyska prostą i zrozumiałą dla niego informację, dopasowaną również do jego szczególnych potrzeb (np. konsument senior, konsument neuroatypowy).

3. skuteczniejszej wymiany informacji pomiędzy Organizacjami oraz innymi interesariuszami w środowisku ochrony konsumentów w celu poprawy efektywności prowadzonych działań i wzmocnienia ich potencjału,

dlaczego jest to ważne?

Wzajemna regularna wymiana informacji to klucz do skutecznych działań na rzecz konsumentów. Szeroki obraz rynku umożliwia szybkie reagowanie na niepojące sygnały i informacje, co pozwala uchronić konsumentów przed wieloma przykrymi sytuacjami.

4. oddziaływania na władze publiczne w zakresie szeroko rozumianej polityki konsumenckiej (rzecznictwo na rzecz sektora),

dlaczego jest to ważne?

Organizacje konsumenckie bardzo dobrze znają realne i aktualne problemy. Dialog instytucji państwowych z doświadczonymi organizacjami konsumenckimi pozwala na takie ukształtowanie rynku, aby łączył on interesy wszystkich jego uczestników i uwzględniał aktualne potrzeby w obszarze prawa konsumenckiego. Uczciwie działający rynek, na którym szanowane są prawa konsumentów, jest gwarancją zrównoważonego i stabilnego rozwoju.