I KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Forum Organizacji Konsumenckich Forkon, jako organizatorzy, uprzejmie zapraszają na I Krajową Konferencję Konsumencką pt. „Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów w systemie ochrony konsumentów w Polsce. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby”, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2023 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.


W ramach konferencji w panelach naukowych i dyskusyjnych chcielibyśmy poruszyć następujące problemy:

  • Miejsce organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów w systemie organów ochrony konsumenta w Polsce – stan obecny, potrzeby, finansowanie i wyzwania
  • Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów a społeczna odpowiedzialność biznesu i ryzyko braku zgodności z prawem konsumenckim
  • Rola organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów w dochodzeniu roszczeń konsumenckich. Realia, potrzeby, wyzwania
  • Rola organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów w  poradnictwie i edukacji konsumentów
  • Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów a otoczenie biznesowe. Możliwość współpracy i jej płaszczyzny
  • Współpraca organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów z rynkiem telekomunikacyjnym
  • Współpraca organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów z rynkiem e-commerce- Współpraca organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów z rynkiem finansowym

Opłaty konferencyjne:

I Krajowa Konferencja Konsumencka UWr i Forkon nie jest przedsięwzięciem realizowanym w celu osiągnięcia zysku. Pobierane opłaty służą tylko i wyłącznie do pokrycia kosztów związanych z organizacją i realizacją konferencji.

Zróżnicowanie opłat:

Uczestnictwo stacjonarne:

1. rzecznicy konsumentów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele urzędów rządowych i samorządowych – opłata jednorazowa 350,00 PLN

2. przedstawiciele świata biznesu – opłata jednorazowa 1000,00 PLN

3. studenci i doktoranci – opłata jednorazowa 100,00 PLN

Uczestnictwo online: opłata jednorazowa 100,00PLN


Program konferencji

Formularze rejestracyjne na konferencję

Materiały konferencyjne


Partnerami I Krajowej Konferencji Konsumenckiej UWr i Forkon są:

Związek Banków Polskich

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Związek Cyfrowa Polska

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

I Krajową Konferencję Konsumencka UWr i Forkon objęli patronatem:

prof. dr hab. Robert Olkiewicz – JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

dr inż. Jacek Oko – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

dr Bohdan Pretkiel – Rzecznik Finansowy

Tomasz Chróstny – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu.


Patronat medialny:

Rzeczpospolita

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego