FORKON – skład


Jakie organizacje wchodzą w skład FORKONu?

Stowarzyszenie Euro–Concret z siedzibą we Wrocławiu – członek inicjator Forkon

Euro-Concret założony został w 2003r., to organizacja z 20-letnim stażem.

Działalność w obszarze ochrony praw konsumentów to przede wszystkim edukacja poprzez: organizację i realizację szkoleń upowszechniających wiedzę konsumencką na terenie całego kraju, promowanie praw konsumentów wśród wszystkich grup społecznych, włączanie się w różne inicjatywy mające na celu podniesienie wiedzy i świadomości prawnej wśród konsumentów, współpraca z rzecznikami konsumentów z terenu całego kraju, z jednostkami ministerialnymi, samorządu terytorialnego oraz z biznesem.

Od początku działalności w obszarze ochrony praw konsumentów Euro-Concret zrealizował kilkanaście projektów edukacyjnych finansowanych ze środków ministerialnych, samorządowych lub UOKIK, m.in. dla młodzieży i seniorów, w ramach których przeszkolono kilkanaście tysięcy osób z zakresu prawa konsumenckiego, Stowarzyszenie jest współwydawcą kilku poradników konsumenckich.


Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila z siedzibą we Wrocławiu – członek inicjator Forkon

Organizacja działająca na rynku od 2016r., której wizją jest świat, w którym konsumenci i przedsiębiorcy czują się bezpiecznie oraz dbają o uczciwość i wzajemny szacunek.

Działalność Stowarzyszenia Aquila to przed wszystkim: udzielanie porad, nieodpłatne wsparcie w sądach, edukacja, tworzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych, które dają dostęp do szybkiej i rzetelnej wiedzy; współpraca z rzecznikami konsumentów, którzy na co dzień pomagają tysiącom konsumentów na terenie całego kraju, konsultacje projektów aktów prawnych dotyczących konsumentów integracja środowiska doświadczonych organizacji konsumenckich z całego kraju,  pomoc biznesowi w poruszaniu się w gąszczu przepisów konsumenckich, dzięki czemu konsumenci wiedzą jak bezpiecznie kupować i jakie mają prawa, a sprzedawcy dbają o potrzeby klientów w zgodzie z przepisami.

Pomoc ponad 100 000 konsumentów, blisko 1000 szkoleń przeprowadzonych dla konsumentów, rzeczników konsumentów i przedsiębiorców,  realizacja ponad 20 projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym samorządowych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – to liczby obrazujące zaangażowanie i wielość działań Stowarzyszenia Aquila w obszarze ochrony praw konsumentów.


Federacja Konsumentów z siedzibą w Warszawie – członek Forkon

To największa i najstarsza organizacja konsumencka w Polsce, stowarzyszenie działające od roku

1981r. do głównych działań którego należą m.in. edukacja i wsparcie poradnicze oferowane konsumentom, szkolenia dla konsumentów, instytucji konsumenckich i biznesu, szkolenia z prawa nowych technologii, energetyki i finansów,  konsultowanie i opiniowanie przepisów prawnych, uczestnictwo w pracach legislacyjnych, współpraca ze środowiskiem NGO oraz biznesem, działania lobbingowe, aktywne uczestniczenie w pracach komisji polskiego parlamentu, współpraca z posłami Parlamentu Europejskiego, KNF itp.,udział w pracach wielu instytucji także o znaczeniu i zasięgu międzynarodowym np. BEUC – Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa i Środowiska (WG Safety & Environment),ANEC – Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Dzieci (WG Child Safety),


Fundacja Pro-Test z siedzibą w Warszawie– Członek Forkon

                                                                     
Fundacja Pro-Test to największa polska organizacja zajmująca się testowaniem produktów. W akredytowanych laboratoriach w całej Europie przeprowadza badania porównawcze różnych produktów. Testuje wszystko, co konsumenci mogą kupić w sklepie.

Wyniki testów Fundacji Pro-Test ułatwiają podjęcie właściwej decyzji podczas zakupów. Dzięki informacjom, jakie dostarczają testy niezależne od producentów, konsumenci wiedzą, które produkty stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a które spełniają światowe normy jakościowe. Wiedzą też, na jakie sprzęty wydać swoje pieniądze, żeby nie przepłacić i nie kupić bubla.

Fundacja Pro-Test należy do International Consumer Research & Testing z siedzibą w Londynie – międzynarodowej organizacji testującej produkty, zrzeszającej 37 instytucji konsumenckich z 34 państw.

Fundacja Pro-Test jest też wydawcą bestsellerowej serii książek „Dieta bez diety”.


Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie z siedzibą w Krakowie – członek Forkon

To organizacja prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie, której celem jest podniesienie świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich, a także zwiększenie wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu poprawy ich standardów działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka.


Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu z siedzibą w Warszawie – członek Forkon

Organizacja działająca na rzecz osób pokrzywdzonych przez system bankowy i inne instytucje finansowe, osób oszukanych i naciągniętych na ryzykowne instrumenty finansowe typu kredyty frankowe, polisolokaty.


Fundacja Konsumentów z siedzibą w Warszawie – członek Forkon

Organizacja działająca w obszarze ochrony praw konsumentów głównie poprzez promowanie praw konsumenckich, udzielnie bezpłatnych porad prawnych, konsumenckich.


Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów z siedzibą w Tarnowie – członek Forkon

 Organizacja działająca w sferze edukacji konsumenckiej, organizator wielu szkoleń dla konsumentów, rzeczników konsumentów, organizator wielu konferencji naukowych.


Stowarzyszenie dla Powiatu z siedzibą w Środzie Śląskiej – członek Forkon

Organizacja prowadząca działalność edukacyjną i szkoleniową w zakresie ochrony praw konsumentów.