FORKON na X Jubileuszowej Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej